Teachers4Europe

Τι είναι το Teachers4Europe;

Η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα έκανε το 2011 ένα δυναμικό ξεκίνημα στην προσπάθεια ενημέρωσης και επιμόρφωσης των Ελλήνων εκπαιδευτικών σε θέματα σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση. O απώτερος σκοπός βέβαια είναι να η συνεισφορά στη διαμόρφωση των ενεργών Ευρωπαίων πολιτών του αύριο.

Γι αυτό το λόγο, προχώρησε στην υλοποίηση μιας πραγματικά πρωτότυπης και καινοτόμου εκπαιδευτικής δράσης με τίτλο ?Teachers 4 Europe?, που στην πρώτη πιλοτική της εφαρμογή για το έτος 2011 – 2012 επιμόρφωσε 97 εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και στη δεύτερη για το έτος 2012-2013 άλλους 79.
Το σημαντικότερο ίσως στοιχείο ήταν ότι περίπου 2.500 μαθητές τη μια χρονιά και 2.000 την άλλη συμμετείχαν ενεργά με βιωματικό τρόπο στις εργασίες που πραγματοποιήθηκαν στις τάξεις τους.

Ο στόχος της εκπαιδευτικής δράσης ?Teachers 4 Europe? είναι διττός. Πρώτον, να συμβάλει στην καλύτερη ενημέρωση των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών επί των εξελίξεων των ευρωπαϊκών θεμάτων. Επιπρόσθετα, να τους υποστηρίξει στο να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους, εφαρμόζοντας στην εκπαίδευση καινοτόμες βιωματικές μεθόδους διδασκαλίας με αξιοποίηση και των τεχνολογιών της πληροφορικής και της επικοινωνίας.

Για περισσότερα, ακολουθήστε αυτόν τον σύνδεσμο.

Πώς συμμετέχει το σχολείο μας στο πρόγραμμα;

Για πρώτη χρονιά το σχολικό έτος 2015-16, οι Απόστολος Μιχαλόπουλος και Αργύριος Μπίρης, διευθυντής και ψυχολόγος του σχολείου αντίστοιχα ανέλαβαν ένα φιλόδοξο σχέδιο που περιλάμβανε τη χρήση μίας αυτοσχέδιας ταινίας ως εκπαιδευτικό υλικό αναφορικά με το ζήτημα της μετανάστευσης και την Ευρωπαϊκή ταυτότητα.

Η ταινία, στη δημιουργία της οποίας συμμετείχαν οι μαθητές μας, χρησιμεύει ως εφαλτήριο προβληματισμού για την ταυτότητα της Ευρώπης, την Ευρωπαϊκή ιδέα, αλλά και ζητήματα που αφορούν στην ετερότητα, στην ενσυναίσθηση, στη συναισθηματική νοημοσύνη, στην αντίληψη της θέσης μας στην Ευρώπη και τον κόσμο, στις διαφορές μεταξύ ανελεύθερων και δημοκρατικών καθεστώτων και στην εκμάθηση πολιτισμικών στοιχείων σε διαφορετικά κοινωνικά και εθνοτικά πλαίσια. Το κινηματογραφικό υλικό συνοδεύεται από δύο έντυπα, το «Μπλοκάκι Παιχνιδιών» που περιλαμβάνει μία ποικιλία δραστηριοτήτων που μπορούν να πραγματοποιηθούν σε έτερο χρόνο, μετά τη θέαση της ταινίας και αγγίζουν τα παραπάνω ζητήματα σε μία πολυθεματική προσέγγιση και το «Τετράδιο Δασκάλου» που παρέχει ένα πλαίσιο εργασίας, απλές κατευθυντήριες γραμμές για την αποτελεσματική και απροβλημάτιστη χρήση του υλικού. Η εφαρμογή του υλικού στο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο του Ιδρύματος Αγωγής Ανηλίκων Βόλου, υπήρξε ιδιαίτερα ενθαρρυντική, ειδικά αν ληφθεί υπόψιν το γεγονός ότι οι μαθητές μας έρχονται ως παραβατικοί έφηβοι, αναλφάβητοι ως επί το πλείστον Ρομά, που ποτέ δεν έχουν ενταχθεί σε σχολείο προηγουμένως και παραλλήλως οι περισσότεροι παρουσιάζουν σοβαρά προβλήματα συμπεριφοράς, συναισθηματικές και μαθησιακές δυσκολίες και νοητική καθυστέρηση ή οριακή νοημοσύνη.

Βρείτε εδώ τις δραστηριότητές μας στο πλαίσιο του προγράμματος και υλικό που έχουμε παραγάγει. Είναι ελεύθερο για χρήση αλλά ΠΑΝΤΑ μα ΠΑΝΤΑ με αναφορά στους δημιουργούς!

“Τα Παπούτσια”, μία ταινία των Αργύρη Μπίρη, ψυχολόγου και Απόστολου Μιχαλόπουλου, διευθυντή του σχολείου, αναφορικά με το προσφυγικό και μεταναστευτικό ζήτημα, την Ευρωπαϊκή ταυτότητα και την Ευρωπαϊκή Ιδέα. Σύντομα κοντά σας!