Συνάξεις Δρυΐδων

Σε αυτή τη σελίδα θα βρίσκετε προγράμματα στα οποία συμμετέχει το σχολείο μας. Πληροφορίες για διάχυση σε άλλα σχολεία, εκδηλώσεις, τι είδαμε, τι μάθαμε, δημοσιεύσεις και ανακοινώσεις. Θεωρείστε την παρούσα σελίδα μία πύλη πληροφοριών, ένα επιστημονικό άνοιγμα στον κόσμο.

 

  • Πρόγραμμα «Βοηθώ την κοινωνία, βοηθώ τον εαυτό μου»

Θέμα: Στο πλαίσιο των ψυχοθεραπευτικών και παιδαγωγικών παρεμβάσεων στο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο του Ιδρύματος Αγωγής Ανηλίκων Βόλου, σχεδιάζουμε την υλοποίηση του παρακάτω προγράμματος.

Εισαγωγή

Κατά τις παρατηρήσεις μας, σε ατομικές παρεμβάσεις και συνολικώς με τους μαθητές μας, παρατηρώ ότι οι περισσότεροι παρουσιάζουν τα εξής χαρακτηριστικά:

1.Απώλεια ενσυναίσθησης, δηλαδή ικανότητας να έρθουν στη θέση του άλλου.

2.Έλλειψη αλτρουισμού, ακόμη και στις απλούστερες μορφές του.

3.Έλλειψη επαγγελματικών δεξιοτήτων αλλά και έλλειψη ευκαιριών για απόκτησή τους εντός του Ιδρύματος.

4.Έλλειψη συνοχής ως ομάδα, συνεργατικού πνεύματος.

5.Έλλειψη κοινωνικών δεξιοτήτων.

6.Αποσύνδεση με το κοινωνικό σύνολο.

7.Αδυναμία κατανόησης της λειτουργίας της κοινωνίας, του τρόπου που συσχετίζονται τα μέλη της κοινωνικά ή επαγγελματικά.

Αυτές οι παρατηρήσεις έρχονται σε συμφωνία με τη διεθνή εμπειρία και έρευνα σε τέτοιους χώρους. Παράλληλα, φαίνεται ότι λόγω τρόπου λειτουργίας, το Ίδρυμα αδυνατεί να προσφέρει επαρκείς θετικές ενασχολήσεις ελευθέρου χρόνου ή κάποιο δομημένο καθημερινό πρόγραμμα στους τροφίμους που να τους βοηθά να αναπληρώσουν τις παραπάνω ελλείψεις.

Πρόταση

Η υλοποίηση του προγράμματος «Βοηθώ την κοινωνία, βοηθώ τον εαυτό μου». Το πρόγραμμα έχει ως εξής: Σε απόλυτη εθελοντική βάση και κατόπιν πλήρους ενημέρωσής τους από τον υπογράφοντα ψυχολόγο, δημιουργούνται ομάδες ψυχοθεραπευτικής απασχόλησης. Οι ομάδες, ανάλογα με το έργο, δέχονται ταχεία απλή εκπαίδευση.

Κάθε ομάδα είναι ολιγομελής, περίπου πενταμελής. Απαρτίζεται από τους «Εθελοντές» και τους «Βοηθούς Εθελοντών». Η κατάταξη σε αυτές τις υποομάδες γίνεται σύμφωνα με ψυχοδιαγνωστικές μεθόδους ή ψυχολογική συνέντευξη και με βάση τις δεξιότητες που ίσως κατέχει το κάθε παιδί, τυχόν μαθησιακές δυσκολίες ή άλλες νοητικές δυσκολίες, ικανότητα συνεργασίας στην ομάδα, ικανότητα ανάληψης ευθυνών και ρόλων, υπευθυνότητα κτλ. Οι ομάδες έχουν συγκεκριμένες δράσεις να αναλάβουν. Πάντα κατά τις δράσεις αυτές επιβλέπων θα είναι ο υπογράφων ψυχολόγος, διότι είναι σημαντικό εκτός από την περάτωσή τους να δημιουργούνται και σχέσεις σύμπνοιας, συνεργασίας, κατανόησης, ευγένειας μεταξύ των μελών. Επίσης, είναι σημαντικό τα παιδιά να επιβραβεύονται λεκτικά, να ενθαρρύνονται, ενώ όποτε δημιουργούνται τριβές να επιλύονται ομαλά και διακριτικά. Προτεινόμενες δράσεις Κατόπιν ενδελεχούς σκέψης για τις δράσεις τις οποίες θα μπορούσαν να αναλάβουν οι ομάδες, επελέγησαν αρχικώς τρεις, οι οποίες φυσικά μπορούν να εμπλουτιστούν μελλοντικά:

Χρωματισμοί βανδαλισμένων τοίχων σε δημόσια κτήρια, κυρίως άλλα σχολεία, νοσοκομεία, υπηρεσίες. Η συγκεκριμένη δράση θα απαιτήσει τη σύντομη εκπαίδευση των παιδιών σε εργασίες βαφής από τεχνίτες των οποίων ήδη έχει εξασφαλιστεί η εθελοντική συνεργασία. Επίσης, τα αναλώσιμα υλικά (χρώματα, στόκοι κτλ.) που θα απαιτούνται, θα πρέπει να καλύπτονται από τον ενδιαφερόμενο οργανισμό. Σε άτυπες συζητήσεις μας με σχολικές μονάδες έχει ήδη εκδηλωθεί ενδιαφέρον προς αυτή την κατεύθυνση.

Καθαρισμοί κοινοχρήστων χώρων, όπως ακτών, δασυλλίων, ρείθρων περιαστικών οδών, πάρκων, παιδικών χαρών από απορρίμματα. Σαφώς τα παιδιά θα φέρουν ειδικά γάντια, μάσκες, στολές εργασίας και ό,τι άλλο απαιτηθεί προκειμένου να είναι ασφαλή και προστατευμένα από τα υλικά που θα χειριστούν, ενώ με την κρίση του επιβλέποντος, υλικά που απαιτούν άλλη υπηρεσία για την αποκομιδή τους θα αφήνονται στο χώρο ως έχουν. Δεν χρειάζεται να επεκταθούμε στους λόγους για τους οποίους η συγκεκριμένη δράση αποτελεί μία πρώτης τάξεως ευκαιρία για την ανάπτυξη οικολογικής συνείδησης.

Δενδροφυτεύσεις αστικών και περιαστικών χώρων. Έχουν γίνει επαφές και δενδρύλλια είναι διαθέσιμα. Πρόκειται για μία επίσης σημαντική δράση που επίσης εκτιμούμε ότι θα βελτιώσει τις σχέσεις του ιδρύματος με την τοπική κοινωνία, ενώ μέσω αυτής τα παιδιά μπορούν να διδαχθούν και βασικές αρχές οικολογίας, να αποκτήσουν περιβαλλοντική συνείδηση και γνώσεις για τα είδη των φυτών.

  • ΝΕΟ: Εγκρίθηκε η συμμετοχή μας στο σεμινάριο “Inspiring environmental learning” στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+, με φορέα το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών.

Ευελπιστούμε να μάθουμε σημαντικά πράγματα και να τα μεταφέρουμε σε όσα σχολεία, ειδικά και γενικά, μπορούμε. Προς το παρόν ωστόσο αντιμετωπίζουμε δυσκολίες με το άνοιγμα ειδικού λογαριασμού για τις ανάγκες του προγράμματος. Θα σας κρατάμε ενήμερους.

  • Δείτε το εργαλείο Class Dojo, ένα συμπεριφορικό εργαλείο, εξαιρετικά εύχρηστο, με μπόλικο feedback για τους γονείς, αλλά και μία εποπτική παρουσίαση ανά πάσα στιγμή της τάξης σας που είναι πολύ βοηθητική.

Ένα εισαγωγικό βίντεο για εσάς εδώ: Getting Started with ClassDojo. Ένα εισαγωγικό βίντεο για τους μαθητές σας εδώ: Student Introduction to ClassDojo. Επιφυλασσόμαστε για την προσθήκη ελληνικών υποτίτλων. Τι είναι; Πολύ απλά, περνάτε όλους τους μαθητές σας στο εργαλείο που είναι μια εφαρμογή που τρέχει σε έξυπνα κινητά, ταμπλέτες και υπολογιστές και στη συνέχεια, κατά το μάθημα ή και εκτός βάζετε ή αφαιρείτε πόντους σε κάθε έναν, ομάδες ή και ολόκληρη την τάξη για συγκεκριμένους λόγους. Το εργαλείο στέλνει, αν θέλετε, αυτοματοποιημένες αναφορές στους γονείς, στα κινητά, υπολογιστές και ταμπλέτες τους. Περιλαμβάνει ακόμη και έτοιμη φόρμα συναίνεσης. Τόσο ωραίο και δωρεάν! Δοκιμάστε το με την τάξη-παράδειγμα που ήδη περιλαμβάνει. Δείξτε το και σε συναδέλφους, όπως σας το εξηγούμε εμείς εδώ (ή καλύτερα ακόμα 😉 ).

  • Νοέμβριος 2014: Φτιάξαμε το Internet Cafe ?Απόδραση?, το πρώτο και μοναδικό Internet Cafe σε σωφρονιστικό πλαίσιο στην Ελλάδα.

Λειτουργεί με ένα σύστημα ανταλλακτικής οικονομίας με κουπόνια που λαμβάνουν τα παιδιά για καλές συμπεριφορές. Παρέχει χρόνο στο διαδίκτυο και ροφήματα.