Για μαθητευόμενους μάγους

Αν ενδιαφέρεστε να εργαστείτε στο μαγικό σχολείο, ως εκπαιδευόμενος ή ως εκπαιδευτικός, έχετε υπόψιν σας τα εξής:

Ο μαθητικός πληθυσμός έχει ιδιάζοντα χαρακτηριστικά. Οι ηλικίες των μαθητών μας κυμαίνονται από 8 έως 21 ετών. Το πολιτισμικό και εθνολογικό τους υπόβαθρο είναι πολυποίκιλο: Ρομά, αλλοδαποί, λειτουργικώς αναλφάβητα παιδιά, άλλα παιδιά με νοητική καθυστέρηση ή άλλες μαθησιακές δυσκολίες, προβλήματα συμπεριφοράς κτλ. Ο πληθυσμός αυτός εναλλάσσεται συχνά, ακόμη και κατά τη διάρκεια μιας χρονιάς. Η διαπαιδαγώγηση δεν περιορίζεται de facto σε ένα οριοθετημένο χρονικά και ποιοτικά πρόγραμμα αλλά αναγκαστικά είναι ευέλικτη, προσαρμόζεται στις εκάστοτε ανάγκες και μαθητές, εκτείνεται συχνά πέραν του τυπικού ωραρίου με εκδηλώσεις και δράσεις, απαιτεί επαγγελματίες με ευρεία σκέψη, εμπειρία, όρεξη και ικανούς στη διαχείριση καταστάσεων.

Οι ιδανικοί συνεργάτες μας πρέπει να έχουν άνεση σε πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα (ξένες γλώσσες, εμπειρία σε άλλες χώρες, σπουδές κοινωνικής ανθρωπολογίας και συναφείς κτλ.), εμπειρία με μαθητές με χαμηλή κινητοποίηση, σχολική αποτυχία, αναλφαβητισμό κτλ. (λ.χ. σε σχολεία δεύτερης ευκαιρίας, νυκτερινά, κτλ.), δεξιότητες ηγέτη (οι μαθητές μας απαιτούν κατάλληλους χειρισμούς). Η τυπικότητα είναι ένα σημαντικό πράγμα, η ευελιξία ένα άλλο. Σε περιβάλλοντα σαν το δικό μας, η δεύτερη είναι όρος απαραίτητος: Συχνά οι εκπαιδευτικοί και το ειδικό επιστημονικό προσωπικό λειτουργούν αναλαμβάνοντας ρόλους και καθήκοντα που δεν μπορούν να περιγραφούν εύκολα σε οποιοδήποτε αναλυτικό πρόγραμμα, “καθηκοντολόγιο” κτλ., πολύ περισσότερο από όσο αυτό μπορεί να συμβαίνει σε γενικά σχολεία.

Όσοι πάλι θα θέλατε να εκπαιδευτείτε στο μαγικό σχολείο στο πλαίσιο κάποιας πρακτικής άσκησης, να γνωρίζετε ότι πρόκειται για μία προκλητική εμπειρία, με συχνές ματαιώσεις αλλά και μικρές έστω νίκες, που θα σας φέρει σε επαφή με έναν πολυποίκιλο πληθυσμό μαθητών και θα σας ατσαλώσει ως αυριανούς επαγγελματίες.

Όπως και να έχει, είμαστε πάντα ανοικτοί σε συνεργασίες. Επικοινωνήστε μαζί μας χρησιμοποιώντας τα στοιχεία που παρέχονται στη σχετική σελίδα.

Αφήστε μια απάντηση