Γενικά για το Erasmus+

Το σχολείο μας το οποίο λειτουργεί σε ένα Ίδρυμα Αγωγής Ανηλίκων είναι μοναδικό και πρωτοποριακό στην Ελλάδα. Μοναδικό διότι έχει διττό χαρακτήρα, όσον αφορά τη δυσκολία των μαθητών μας: Είναι παράλληλα ειδικό και λειτουργεί στο πλαίσιο ιδρύματος αγωγής. Πρωτοποριακό διότι ουδέποτε έχει προηγηθεί ανάλογο εκπαιδευτικό εγχείρημα. Πρόκειται για απαιτητικό έργο, διότι ο πληθυσμός των μαθητών έχει πολυσχιδή θέματα (κοινωνικά προβλήματα και προβλήματα ψυχικής υγείας) που ανακλώνται στην καθημερινή επαφή και εκπαίδευσή τους.
Η εμπειρία και η επαφή με συναδέλφους από άλλες χώρες είναι απαραίτητη για την ανάπτυξη καλών πρακτικών, κατευθυντήριων γραμμών, βελτίωσης της παιδαγωγικής προσέγγισης σε έναν τομέα που είναι terra incognita στη χώρα μας. Στοχεύουμε διαρκώς στην απαλοιφή του όρου του περιορισμού και στην ενίσχυση των όρων της κοινωνικοποίησης, αναμόρφωσης, αλλαγής.

Σε αυτό το πλαίσιο, με συγκεκριμένη διαδικασία, όποιος εκπαιδευτικός του σχολ είου μας το επιθυμεί, εκδηλώνει ενδιαφέρον. Εν συνεχεία, επιλέγεται κάποιο πρόγραμμα, κατόπιν αξιολόγησης, όπως και οι συμμετέχοντες σε αυτό. Η εκτέλεση της κινητικότητας και της διάχυσης επίσης ακολουθούν συγκεκριμένες διαδικασίες.