Erasmus+ Ι.Κ.Υ.

Βρείτε εδώ ενημέρωση για όλα τα προγράμματα στα οποία συμμετέχει το σχολείο μας: Διαδικασίες, σκεπτικό, συμμετοχή, διάχυση αποτελέσματα.

Εισαγωγικά

Μας ενδιαφέρει όχι μόνο να πάρουμε χρήσιμη και πρακτική γνώση και εμπειρία, αλλά να μεταδώσουμε αυτή τη γνώση, να γίνουμε πολλαπλασιαστές της και σε άλλα σχολεία. Αναπτύξαμε μάλιστα ένα σύστημα αξιολόγησης και ανατροφοδότησης, ώστε να γινόμαστε όλο και καλύτεροι σε αυτό!

bird_right

Τι είναι το Erasmus+;

Το πρόγραμμα Erasmus+ στοχεύει στη βελτίωση των δεξιοτήτων και της απασχολησιμότητας, καθώς και στον εκσυγχρονισμό των συστημάτων εκπαίδευσης, κατάρτισης και νεολαίας. Το πρόγραμμα θα διαρκέσει επτά έτη και ο προϋπολογισμός του θα ανέλθει σε 14,7 δισ. ευρώ, δηλαδή, είναι αυξημένος κατά 40% σε σύγκριση με τα σημερινά επίπεδα δαπανών, αντανακλώντας τη δέσμευσης της ΕΕ να επενδύσει στους τομείς αυτούς.
Μέσω του Erasmus+ πάνω από 4 εκατομμύρια Ευρωπαίοι θα μπορέσουν να σπουδάσουν, να επιμορφωθούν, να αποκτήσουν επαγγελματική πείρα καθώς και να συμμετάσχουν σε δράσεις εθελοντισμού στο εξωτερικό.
Επίσης, το πρόγραμμα θα χρηματοδοτήσει διακρατικές συμπράξεις μεταξύ ιδρυμάτων και οργανισμών στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας, ώστε να ενισχυθεί η συνεργασία και να γεφυρωθεί ο κόσμος της εκπαίδευσης με τον κόσμο της εργασίας, με απώτερο στόχο να καλυφθούν οι ελλείψεις δεξιοτήτων που αντιμετωπίζουμε στην Ευρώπη.
Το Erasmus+ θα στηρίξει παράλληλα τις εθνικές προσπάθειες για εκσυγχρονισμό των συστημάτων εκπαίδευσης, κατάρτισης και νεολαίας. Στον τομέα του αθλητισμού, θα χρηματοδοτήσει τοπικές δράσεις καθώς και διασυνοριακά σχέδια αντιμετώπισης προβλημάτων όπως οι στημένοι αγώνες, το ντοπάρισμα, η βία και ο ρατσισμός.
Το Erasmus+ είναι η συνένωση επτά ήδη υφιστάμενων προγραμμάτων της ΕΕ στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας, ενώ για πρώτη φορά, περιλαμβάνεται ο τομέας του αθλητισμού. Δεδομένου ότι αποτελεί ολοκληρωμένο πρόγραμμα, το Erasmus+ παρέχει περισσότερες δυνατότητες συνεργασίας στους τομείς της εκπαίδευσης , της κατάρτισης , της νεολαίας , και του αθλητισμού · εξάλλου, οι όροι συμμετοχής και χρηματοδότησης έχουν απλουστευθεί, σε σύγκριση με τα προηγούμενα προγράμματα.

Το σχολείο μας και το Erasmus+

Το σχολείο μας το οποίο λειτουργεί σε ένα Ίδρυμα Αγωγής Ανηλίκων είναι μοναδικό και πρωτοποριακό στην Ελλάδα. Μοναδικό διότι έχει διττό χαρακτήρα, όσον αφορά τη δυσκολία των μαθητών μας: Είναι παράλληλα ειδικό και λειτουργεί στο πλαίσιο ιδρύματος αγωγής. Πρωτοποριακό διότι ουδέποτε έχει προηγηθεί ανάλογο εκπαιδευτικό εγχείρημα. Πρόκειται για απαιτητικό έργο, διότι ο πληθυσμός των μαθητών έχει πολυσχιδή θέματα (κοινωνικά προβλήματα και προβλήματα ψυχικής υγείας) που ανακλώνται στην καθημερινή επαφή και εκπαίδευσή τους.
Η εμπειρία και η επαφή με συναδέλφους από άλλες χώρες είναι απαραίτητη για την ανάπτυξη καλών πρακτικών, κατευθυντήριων γραμμών, βελτίωσης της παιδαγωγικής προσέγγισης σε έναν τομέα που είναι terra incognita στη χώρα μας. Στοχεύουμε διαρκώς στην απαλοιφή του όρου του περιορισμού και στην ενίσχυση των όρων της κοινωνικοποίησης, αναμόρφωσης, αλλαγής.

Σε αυτό το πλαίσιο, με συγκεκριμένη διαδικασία, όποιος εκπαιδευτικός του σχολείου μας το επιθυμεί, εκδηλώνει ενδιαφέρον. Εν συνεχεία, επιλέγεται κάποιο πρόγραμμα, κατόπιν αξιολόγησης, όπως και οι συμμετέχοντες σε αυτό. Η εκτέλεση της κινητικότητας και της διάχυσης επίσης ακολουθούν συγκεκριμένες διαδικασίες.