ΕΔΕΑΥ

ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

Μαθητής που εξετάζεται με το ΛΑΜΔΑ τεστ μαθησιακών δεξιοτήτων, από τον ψυχολόγο Αργ. Μπίρη, μέλος της ομάδας ΕΔΕΑΥ του σχολείου

Μαθητής που εξετάζεται με το ΛΑΜΔΑ τεστ μαθησιακών δεξιοτήτων, από τον ψυχολόγο Αργ. Μπίρη, μέλος της ομάδας ΕΔΕΑΥ του σχολείου

Και εφέτος το σχολείο μας σχημάτισε μία ομάδα υποστήριξης (Επιτροπή Διαγνωστικής Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης και Υποστήριξης – ΕΔΕΑΥ) για τέσσερα γενικά δημοτικά σχολεία.

Βρείτε εδώ υλικό για τη λειτουργία της ΕΔΕΑΥ. Είναι παρμένο από τη σχετική σελίδα του Υπουργείου Παιδείας.

Οδηγός για ψυχολογικές υπηρεσίες στο σχολείο

Οδηγός για σχολικούς ψυχολόγους σε σχολικά δίκτυα (ΣΔΕΥ), αλλά και γενικότερα στην σύγχρονη Γενική & Ειδκή Αγωγή

Οδηγο?ς Εξατομικευμε?νου Εκπαιδευτικου? Προγράμματος (ΕΕΠ) για μαθητε?ς με Προβλη?ματα Συμπεριφοράς

Οδηγο?ς εξατομικευμε?νου εκπαιδευτικου? προγράμματος (ΕΕΠ) για μαθητε?ς με Διαταραχη? Ελλειμματικη?ς Προσοχη?ς Υπερκινητικο?τητας (ΔΕΠΥ)

Οδηγός για το ρόλο του θεραπευτή λόγου στο σχολικό πλαίσιο της γενικής εκπαίδευσης

Οδηγός Διεπιστημονικής Συνεργασίας του Θεραπευτή Λόγου και Καλές Πρακτικές για όλες τις Βαθμίδες Εκπαίδευσης

Οδηγός εξατομικευμένου προγράμματος οικογενειακής υποστήριξης

Οδηγός ΕΕΠ & συμμετοχή / συνεργασία του οικογενειακού περιβάλλοντος.

Οδηγός εξατομικευμένου εκπαιδευτικού προγράμματος γιαμαθητές με μαθησιακές δυσκολίες

Οδηγός εξατομικευμένου εκπαιδευτικού προγράμματος για μαθητές με αυτισμό